ข้อสอบ O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ข้อสอบ O-NET 2553


ข้อสอบ O-NET 2555 ม.6 พร้อมเฉลย เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดสอบก่อนสอบจริง

สำนัก งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์สายการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงได้จัดทำข้อสอบ Pre-ONET ขึ้นมาให้นักเรียนจัดหามารู้จักหน้าตาข้าวของข้อสอบก่อน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ

Comments

comments