สธ.ประชาสัมพันธ์วันป้องกันมะเร็งโลก4กพ.นี้


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคมะเร็ง เพื่อให้ ปชช.เห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็ง

นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีต่อว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นำศิลปิน นักแสดง มาพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อติดเข็มกลัดสัญลักษณ์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2558 และประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ป้องกันโรคมะเร็ง” เพราะด้วยรณรงค์ให้คนไทยตระหนัก พร้อมทั้งเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็ง และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้พร้อมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ นำมาสู่ความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยป้องกันโรคมะเร็ง วันมะเร็งโลก และเผยแพร่มอบกับผู้อื่นได้ ภายใต้แนวคิด “มะเร็งไม่ได้เหนือกว่าเรา”

ทั้งนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทั้งหมดปี องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โดยในปี 2558 มีหัวข้อการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง คือ “Cancer : Not Beyond Us” หมายถึง “มะเร็งไม่ได้เหนือกว่าเรา” มีกลยุทธ์หลักในการรณรงค์ คือ สุขภาพดีผมเลือกได้ มะเร็ง รักษาได้ เข้าถึงได้ มะเร็ง ค้นหาได้ วันมะเร็งโลก และ เป็นมะเร็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

Comments

comments