คำขวัญวันเด็ก ปี 2559 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาคำขวัญวันเด็กปี 2559 จากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ใกล้จะถึงวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับเสาร์แหล่ง 2 ของเดือนมกราคม และเป็นประจำเหมือนเช่นทุกปีถิ่นที่นายกรัฐมนตรีจะได้รับมอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ

โดยณปี 2559 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับมอบคำขวัญวันเด็กปี 2559 คำขวัญวันเด็ก 2559 ยังมีชีวิตอยู่การเขียนด้วยลายมือมีข้อความดังนี้ คำขวัญวันเด็ก 2559

“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
คำขวัญวันเด็ก 2559

Comments

comments