สถานที่จัดงานพิธี สวดมนต์ข้ามปี 2559 ทั่วประเทศไทย


Sanook! Travel ได้ทำการรวบรวมสถานที่จัดงานพิธี “สวดมนต์ข้ามปี 2559″ ทั่วประเทศมาฝากกัน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตในศักราชใหม่ พ.ศ.2559 ที่ใกล้จะมาถึงนี้ นอกจากกิจกรรมนี้จะเสริมมงคลแล้ว งานสวดมนต์ข้ามปียังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะสืบสานพุทธศาสนา ทำให้เจริญสติ มีสมาธิ กับทำให้จิตใจสงบ เพื่อเตรียมพร้อมกับสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามาในปีหน้าด้วย


รวมรายชื่อของสถานที่จัดพิธี “สวดมนต์ข้ามปี 2559″ ทั่วประเทศไทย เพราะว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้นณช่วงส่งท้ายปีคือ ระหว่างคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ไปจนถึงช่วงเวลาย่างเข้าสู่วันที่ สวดมนต์ข้ามปี 2559 1 ม.ค. 2559 ซึ่งสถานที่ทั้งหมดเป็นรายชื่อสถานที่/วัด ที่จัดกิจกรรมในต่างจังหวัด ทั่วประเทศไทย (หากต้องการดู สถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2559 กรุงเทพฯ คลิกที่นี่)

สถานแดนจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี
รายชื่อสถานที่การจัดงานพิธี ยังมีชีวิตอยู่เพียงแค่ส่วนหนึ่งจากสถานที่จัดการงานทั้งหมดเท่านั้น…

จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุ แช่แห้ง
วัดอารามหลวง ๔ แห่ง
วัดเจ้าคณะอำเภอตลอดวัด
จังหวัดแพร่

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่
วัดเจ้าคณะอำเภอ ๘ วัด
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
วัดชัยมงคล
วัดมหาโพธิ์
วัดพระธาตุดอยเล็ง
จังหวัดสุโขทัย

วัดตระพังทอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ และทำบุญให้ทานไฟ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวดมนต์ข้ามปี ในโครงการตามรอยศรัทธามหากุศล ณ พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอวังน้อย
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดท่าการ้อง
วัดไผ่โสมนรินทร์
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
วัดราษฏร์ประดิษฐาน
จังหวัดสระบุรี

วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท
วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) อ.พระพุทธบาท
วัดหนองพลับ อำเภอหนองแซง
วัดหนองนกชุม อำเภอหนองแซง
วัดแก่งคอย อำเภอหนองแซง
วัดสมุหาประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้
จังหวัดสุโขทัย

วัดราชธานี ต.ธานี อ.เมือง
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง
วัดกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร
วัดชัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย
จังหวัดชลบุรี

สวดมนต์ที่ต้นบุญธรรมสถาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดเขาอิติสุคโต ต.หัวหิน อ.หัวหิน
วัดพรหมรังษี (เขาอิติสุคโต ๓) ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระอารามหลวง/เจ้าคณะอำเภอ ๒๕ อำเภอ/ทุกวัด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง
วัดต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม
จังหวัดเชียงราย

วัดเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
วัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอฯ
ติดต่อเจ้าคณะตำบลทุกตำบล
จังหวัดลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
วัดมหาวัน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง
วัดวัดม่วงโตน ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
วัดบ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้
วัดห้วยห้าง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง
วัดป่าลาน ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ
วัดทาผาตั้ง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา
วัดบ้านดงหลวง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง
จังหวัดลำปาง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง
วัดคะตึกเชียงมั่น ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง
วัดประตูต้นผึ้ง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง
วัดพุทธสันติวิเวก ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง
วัดบุญยืน ต.บ้านแหง อ.งาว
วัดหลวง ต.หลวงเหนือ อ.งาว
วัดหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ
วัดนากวาง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ
วัดห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
วัดสบจาง ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
วัดสบเติน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
วัดทุ่งคา ต.แม่สุข อ.แจ้ห่ม
วัดกู่เต้าวนาราม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
วัดสาญาณพลาราม ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม
วัดดงนั่งคีรีชัย ต.วิเซตนคร อ.แจ้ห่ม
วัดดงเย็น ต.วิเซตนคร อ.แจ้ห่ม
วัดแม่ตาหลวง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม
จังหวัดชลบุรี

วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
วัดชัยมงคล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
วัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี
สวดมนต์ข้ามปีใหม่ 2559 ได้ที่วัดทุกแห่งที่ เข้าร่วมโครงการฯ
จังหวัดขอนแก่น

วัดพระอารามหลวง ๓ แห่ง
วัดเส้นทางท่องเที่ยว ๒ แห่ง
ศาสนสถานลานธรรม ลานวิถีไทย๒๐ แห่ง
วัดเจ้าคณะอำเภอ ๒๖ แห่ง
วัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน ๘ วัด
จังหวัดหนองคาย

วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย
วัดประจำอำเภอทุกอำเภอ
วัดที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๕ วัด
จังหวัดเลย

วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองฯ
วัดเครือข่ายทางศาสนา (ศพอ.)
วัดเครือข่ายทางศาสนา (ศพอ.) จำนวน ๑๐๐ แห่ง
จังหวัดอุบลราชธานี

วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
วัดเจ้าคณะจังหวัด ทั้ง ๒ นิกาย
วัดที่เข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย
ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒๐ แห่ง
วัดที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒๐๑ แห่ง
วัดเจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๒๕ แห่ง
ภูเก็ต

วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
วัดวิชิตสังฆาราม ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
วัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง อ.เมือง
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
วัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง
วัดอนุภาษกฤษฎาราม ต.กะทู้ อ.กะทู้
จังหวัดกระบี่

วัดกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
วัดคลองใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่
วัดธรรมาวุธสรณาราม อ.เหนือคลอง
วัดคลองท่อม อำเภอคลองท่อม
ร่วมสวดมนต์ ที่วัดทุ่งปรือ อ.เขาพนม
วัดบางเหียน อ.ปลายพระยา
วัดราษฎร์รังสรรค์ อ.อ่าวลึก
วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อ.เมืองกระบี่
วัดปานุราช อ.เมืองกระบี่
จังหวัดพังงา

วัดประชุมโยธี ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา
วัดไตรรัตนากร ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง
มาตุคุณาราม สวดมนต์ข้ามปี 2559 ต.กะโสม อ.ตะกั่วทุ่ง
วัดควนกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
วัดสามัคคีธรรม ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี
วัดบางครั่ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี
วัดนิกรวราราม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
สถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2559 ในเขตกรุงเทพมหานคร

สนามหลวง
วัดอรุณราชวราราม
วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ
วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์
วัดยานนาวา เขตสาทร
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชนัดดาราม
วัดชนะสงคราม
วัดอินทรวิหาร
วัดมหรรณพาราม
วัดปรินายกวรวิหาร
วัดราชบูรณะ
วัดสุทัศนเทพวราราม

Comments

comments