หลายจังหวัดเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่หลายจังหวัดเปิดศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2559 เพื่อลดอุบัติเหตุ

จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย ลพบุรี สตูล งัดศูนย์อำนวยการคดีปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2559 เสร็จตั้งด่านสกัด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ จุดบริการนักท่องเที่ยว ตามถนนสายหลัก และสายรอง บริเวณจุดเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทิ้งความประมาท อุบัติเหตุปีใหม่ 2559 นอนใน หรือ เมาสุรา ช่วง 7 วันอันตราย อุบัติเหตุปีใหม่ 2559 ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปท่องเที่ยว ยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในเวลาปกติ 2 – 3 เท่า อุบัติเหตุปีใหม่ 2559 หน่วยงานรัฐได้ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการจุดตรวจต่าง ๆ ขึ้น เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ตระหนักและระมัดระวังภายในการขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุมอบเกิดขึ้นน้อยที่สุด

Comments

comments