สรรพากรแนะยื่นภาษีหลัง 10 ม.ค.59 เหตุต้องปรับระบบกรมสรรพากรแนะให้ประชาชนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขนองวันที่ ลดหย่อนภาษี 10 มกราคม 2559 ลดหย่อนภาษี เนื่องจากต้องปรับระบบรองรับ การออกมาตรการซื้อสินค้าและบริการไม่เกิน 15,000 บาท หักลดหย่อนภาษี ช่วงที่นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนซื้อสินค้าที่จำเป็น และศึกษาเงื่อนไขลดหย่อนภาษีให้ชัดเจน

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า หลังรัฐบาล ออกมาตการลดหย่อนภาษีพลัดการซื้อสินค้าและบริการราคาไม่เกิน 15,000 บาทระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคมนี้ เพื่อให้นำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ มาหักลดหย่อนภาษีตามฐานรายได้

ดังนั้นจึงต้องปรับระบบรองรับการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามนโยบาย จึงแนะนำจ่ายผู้ที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีกับกรมสรรพากรให้เริ่มยื่นแบบในวันที่ 10 มกราคม 2559

โดยให้ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หลังจากสิ้นเดือนมีนาคมที่ปี 2558 ลดหย่อนภาษี ประชาชนยื่นด้านแสดงรายการเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 70 ของการยื่นแบบทั้งหมด กะว่าในปีนี้จะยื่นแบบสูงถึงร้อยละ 80 ในปี 2559

ด้านพลตรี สรรเสริญ ถ้วยน้ำกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี รู้สึกยินดีที่ประชาชนให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นพิเศษอีก 15,000 บาท ที่โปรดกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชน

แต่ขอให้เลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น หรือเป็นบริการที่วางแผนจะใช้อยู่แล้วตามความเหมาะสมของแต่จากครัวเรือน รวมทั้งควรศึกษาเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีให้ชัดเจน และ เป็นการนำค่าใช้จ่ายไปหักจากรายได้สุทธิก่อนคำนวนภาษี เช่นเดียวกับการซื้อกองทุน หรือประกันชีวิต ซึ่งแต่ละคนมีฐานภาษีที่แตกต่างกันตามฐานรายได้

Comments

comments