เดอะทรี เอลิแกนซ์ ติวานนท์คอนโด


The Uniqueness
of Location
The preciousness
of the future.
เอกลักษณ์ แห่งทำเล .. ความล้ำค่าแห่งอนาคต

ณ ใจกลางเมืองแห่งมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรม ศิลปะของศาสตร์ชั้นสูง..
ความล้ำค่าแห่งเพชร ก่อกำเนินชีวิตหรูหรา สะท้อนความภูมิใจของผู้ที่ได้ครอบครอง
The Tree Elegance เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ ไฮ-เอนท์
แต่ยังสะดวกสบายด้วยทางด่วน ท่าเรือ และ รถไฟฟ้าที่อยู่รายล้อม
นับเป็นความล้ำค่าของชีวิต ทั้งวันนี้และอนาคตอย่างแท้จริง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ:
The Tree Elegance ติวานนท์
สถานที่:
ถนนประชาราษฎร์, ตำบลตลาดขวัญ,
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เจ้าของโครงการ:
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
ที่ดินทั้งหมด:
4-2-7.9 ไร่
ประเภทอาคาร:
อาคารสูง 42ชั้น จํานวน 1 หลังเพื่อใช้พักอาศัย
อาคาร 1 ชั้น จานวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นโมสร
จำนวนห้องพักตลอดหมด:
1,336 ยูนิต
ที่จอดรถ:
410 คัน
ประเภทของห้องพัก:
สตูดิโอ (22-23 ตรม.)
1 ห้องนอน (24-29 ตรม.)
2 ห้องนอน (48-48.5 ตรม.)
ลักษณะห้องชุด:
วัสดุพร้อมอุปกรณ์ไล่ตามมาตรฐาน
สิ่งอำนวยความสะดวก
ระบบรักษาความปลอดภัย:
ส่วนกลางกว่า 5 ชั้น
CCTV / KEY CARD ACCESS
เจ้าหน้าที่ค้ำจุนความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
Shuttle Service to MRT
เริ่มดำเนินการก่อสร้าง:
กลางปี 2558
กำหนดแล้วเสร็จ:
ปลายปี 2561

คอนโด

Comments

comments