วันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์ 2558วันสงกรานต์ 2558


สงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์
“สงกรานต์” ยังไม่ตายคำภาษาสันสกฤต ถอดความว่า “ผ่าน” หรือ “เคลื่อนเปลี่ยนที่เข้าไป” ในที่นี้หมายถึงเป็นวันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน ถือเป็นช่วงสงกรานต์หากพระอาทิตย์เคลื่อนย้าย ในช่วงเดือนอื่น ๆ ถือเป็นการเคลื่อนย้ายธรรมดา ติดสอยห้อยตามปกตินั้น พระอาทิตย์จะย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดาวหนึ่งเป็นประจำทุกเดือน หรือจะเรียกว่าเป็นการย้ายจากกลุ่มดาวหนึ่งเดินทางสู่อีกกลุ่มดาวหนึ่ง ไล่ตามหลักโหราศาสตร์หรือภาษาโหร เรียกว่า”ยกขึ้นสู่” ตัวอย่างเช่น พระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษ ก็คือการที่พระอาทิตย์ย้ายจากกลุ่มดาวราศีมีนไปสู่กลุ่มดาวราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีถัดไปนั่นเอง
โหรโบราณ ได้แบ่งท้องฟ้าออกเป็น 12 ส่วน มุมมองหนึ่ง ๆ เรียกว่าราศี ซึ่งมีราศีละ 30 องศา รวม 12 ราศี ก็เท่ากับ 360 องศาครบรอบวงกลมพอดี ยอมตัวอย่างขั้วข้างล่างนี้
ราศีเมษ
เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน-13 พฤษภาคม
ราศีพฤษภ
เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน
ราศีเมถุน
เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน -14 กรกฎาคม
ราศีกรกฎ
เกิดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม
ราศีสิงห์
เกิดระหว่างวันที่ 17สิงหาคม -16 กันยายน
ราศีกันย์
เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม
ราศีตุล
เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน
ราศีพิจิก
เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
ราศีธนู
เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม
ราศีมังกร
เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
ราศีกุมภ์
เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม
ราศีมีน
เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน

Comments

comments