ด่วน! ประกาศแล้ว ผลสอบ O-Net 58ผลโอเน็ต 58


O-Net (โอเน็ต)

O-Net 57(โอเน็ต) ข้อสอบที่ฮิตกันในทวิตเตอร์ สอบวิชาอะไรบ้าง

ประกาศผลสอบ O-NET

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวถึงการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) สิ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ว่า ในวันที่ 8-9 ก.พ.นี้ สทศ.จะจัดสอบโอเน็ตของ ป.6 และ ม.3 โดยขณะนี้มีความพร้อมแล้วในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องข้อสอบ และกระดาษคำตอบที่ปีนี้ มีมาตรการดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อย อย่างเคร่งครัดในทุกจุด จึงมั่นใจว่า น่าจะไม่เกิดปัญหากระดาษคำตอบคลาดเคลื่อน พร้อมด้วยข้อสอบผิดเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปีนี้ยังคงใช้ข้อสอบ 6 ชุด เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต ส่วนเนื้อหาที่ใช้สอบยืนยันว่า ออกติดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแต่ละวิชาจะยกให้เลือกตอบ 2 รูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก พร้อมด้วยแบบอื่น เช่น วิชาคณิตศาสตร์ส่งให้เติมคำตอบที่เป็นตัวเลข เป็นต้น

“ขอแนะนำให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ของ สทศ.http://www.niets.or.th/ เพื่อจะจัดหามาทราบว่า นักเรียนจักต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ด้วยกันแต่ละวิชามีเนื้อหาอะไร กับจะมีรูปแบบของการเลือกตอบอย่างไหน ซึ่งจะมีตัวอย่างข้อสอบ และกระดาษคำตอบด้วย หากนักเรียนทดลองทำข้อสอบก่อน ก็จะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจและคุ้นเคยมากขึ้น และจะไม่เสียเวลาในการสอบด้วย นอกจากนี้ กำชับนักเรียนทุกคนที่จะเข้าสอบให้นำบัตรประชาชน ไม่ใช่หรือบัตรที่มีรูปถ่ายของนักเรียน พกติดตัวเพื่อนำมาใช้ในการเข้าสอบ และควรวางแผนการเดินทาง โดยเผื่อเวลาล่วงหน้ามอบมากกว่าปกติ” ผอ.สทศ.กล่าวสุนทรพจน์
ผลสอบ O-net 2558
หัวข้อที่จะออกข้อสอบ O-Net ม.3 โอเน็ต ม.6 #สาระโอเน็ต

Comments

comments