ผลโอเน็ต’ป.6-ม.3′คะแนนต่ำกว่าครึ่ง (เช็คผลสอบ o-net 56 )ประกาศผลโอเน็ต


ประกาศผลโอเน็ตเร็วก่อนใคร ที่ทางนี่ http://campus.sanook.com/exam/o-net/
คะแนน o-net

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบทางสัญจรการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน หรือไม่ก็โอเน็ต ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2555 เร็วขึ้น ทิ้งเดิมที่กำหนดจะประกาศวันที่ 15 มีนาคม โดย สทศ.ได้ทำการวิเคราะห์ผลคะแนน ดังนี้ ป.6 ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 45.68, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 44.22, ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 36.99, คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 35.77, วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 37.46, สุขศึกษาพร้อมด้วยพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 54.84, ศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 52.27, งานงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 53.85

นายสัมพันธ์ ทูลว่า สำหรับชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 54.48, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 47.12, ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 28.71, คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 26.95, วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 35.37, สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 56.67, ศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 43.31, การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 47.39

คะแนน o-net 2556
สำหรับโรงเรียน/สถานศึกษาที่ต้องการนำผลคะแนนสอบโอเน็ต ไปใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนโอเน็ต ด้านตามลิงค์ด้านล่าง

เข้าระบบประกาศผล คะแนน o-net 56 รายโรงเรียน คลิก!

เข้าระบบประกาศผล คะแนน o-net 56 รายบุคคล คลิก!

Comments

comments