′คลัง′รื้อเกณฑ์เก็บภาษีบ้าน 1.5ล้านบ.ไม่เสียภาษี 4-5ล้านบ.จ่ายครึ่งหนึ่งของอัตรา

ภาษีซื้อบ้าน


เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 58 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ยืนยันว่าจะเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาถึงสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยอัตราการจัดเก็บภาษีที่จะประกาศออกมา จะเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเพดานที่กฎหมายกำหนด เพราะที่ดินเพื่อการเกษตรเก็บที่ร้อยละ 0.05 // บ้านที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 0.1 พร้อมกับที่ดินเชิงพาณิชย์และรกร้างว่างเปล่าร้อยละ 0.2 จากอัตราเพดานตามกฎหมาย กำหนดให้ ที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม จัดเก็บในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าราคาประเมินหักค่าเสื่อม , ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย จัดเก็บสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.5 และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นนอกจากนี้ เช่น ที่ดินเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควร จัดเก็บในอัตราร้อยละ 2
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะทบทวนอัตราการลดหย่อนภาษีดังกล่าวใหม่ จากเดิมมีแนวคิดที่จะยกเว้นภาษีให้กับที่ดินและบ้าน ที่มีราคาประเมินไม่เกิน 1 ล้านบาท อาจจะปรับปรุงใหม่ จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้าน 5 แสนบาท ส่วนบ้านที่มีราคาเกินกว่า 1.5 ล้านบาทจะได้รับการลดหย่อนร้อยละ 50 ของภาระภาษีที่ต้องจ่าย และกำลังพิจารณาว่าจะให้เพิ่มสำหรับบ้านจากเดิมกำหนดไว้ 3 ล้านบาท จะได้รับการลดหย่อนร้อยละ 50 ก็จะ ขยายเป็น 4-5 ล้านบาท ซึ่งในการลดหย่อนที่ร้อยละ 50 นั้นเดิมกำหนดใช้เฉพาะปีแรกที่มีการจัดเก็บภาษี แต่แนวคิดใหม่นี้จะให้ลดหย่อนเป็นการถาวร เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนที่มีบ้าน
สำหรับอัตราเชิงพาณิชย์ ที่จะประกาศใช้ในอัตราร้อยละ 0.2 นั้นมองว่า จะไม่เป็นภาระให้กับภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม มากไปกว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ปัจจุบันจัดเก็บแห่งอัตรา ร้อยละ 12.5 ของรายได้จากค่าเช่า เพราะภาคธุรกิจ ที่จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว สามารถนำรายจ่ายภาษีนี้ ไปหักออกจากรายได้ ก่อนคำนวณภาษีได้ด้วย
ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เมื่อวานนี้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดเดินเครื่องโครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน สัญญา สถานีสนามไชย-สถานีท่าพระ สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์ขุดเปิดท่าพระ โดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวถึงการออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องมีกฎหมายนี้เพื่อนำเงินมาใช้ในการบริหารงานของรัฐ เพราะที่ผ่านมามีการโกงภาษี หลีกเลี่ยงภาษี ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอ และหากเปล่าจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วไปขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต ก็ไม่สามารถทำได้เพราะประชาชนจะเดือดร้อน ซึ่งปัจจุบันเพดานภาษีอยู่ที่ร้อยละ 10 แต่ยังจัดเก็บอยู่ที่อัตราเดิมคือร้อยละ 7 ดังนั้นจึงอยากให้คนที่มีหน้าที่เสียภาษีช่วยกันรับผิดชอบ ซึ่งตนเป็นนายกรัฐมนตรีมีรายได้เดือนละ 75,000 บาท ก็เสียภาษีเช่นกัน ขณะที่ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมก็ไม่รับ
ภาษีที่ดิน

Comments

comments