เปิดสอบครูผู้ช่วย 2558สอบครูผู้ช่วย 2558

หลักเกณฑ์พร้อมกับวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฎิทินการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2558

เปิดเปิงรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 23-29 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีอยู่สิทธิสอบครูผู้ช่วย 9 เมษายน 2558

สอบปล้องเขียน ภาค ก 23 เมษายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบพ้นภาค ก และมีสิทธิสอบข้อเขียน ภาค ข 28 เมษายน 2558

สอบข้อเขียน ภาค ข 2 พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้ามภาค ข และมีสิทธิสอบข้อเขียน ภาค ค 7 พฤษภาคม 2558

สอบสัมภาษณ์ ภาค ค 10 พฤษภาคม 2558

ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย 14 พฤษภาคม 2558

>>>คลิกดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน http://news.sanook.com/1758177/

Comments

comments