เจรจาทักษิณคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ควรเจรจากับทักษิณและคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายอย่างเปิดแย้ม


คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่สมาชิก สปช. ออกลูกมาแนะว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรเริ่มต้นการปรองดองด้วยการเจรจรากับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตลอดจนคู่ขัดแย้งทั่วฝ่ายอย่างเปิดใจเผย

คลุกคลีกันแสดงข้อคดีเห็นผ่าน Sanook! Poll โพลที่จะสะท้อนความคิดเห็นของคนบนโลกออนไลน์ต่อเรื่องต่างๆ แห่งสังคมไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ http://news.sanook.com/1749309/

Comments

comments